Najciekawszy Obiekt Biurowy

Zwycięzca

Equal Business Park (Budynek B)

Budynek składa się z dwóch skrzydeł o sześciu kondygnacjach nadziemnych, usytułowanych prostopadle do ul. Wielickiej. Skrzydła połączono ze sobą dwoma dwukondygnacyjnymi łącznikami. Pierwszy zaprojektowano od ul. Wielickiej i łączy skrzydła na 5 i 6 kondygnacji nadziemnej. Drugi zaprojektowano od strony wschodniej i łączy skrzydła na 1 i 2 kondygnacji nadziemnej. Wewnątrz zabudowy utworzono reprezentacyjny dziedziniec, w którym usytuowano główne wejścia do budynku.
Zobacz projekt